Kendisinden bir şey öğrenilmeyecek, tek bir insana rastlamadım.
Alain

Zevkle öğrendiğimizi, hiçbir zaman unutamayız.
Alfred Mercier

Birçok şeyi orta derecede öğrenmektense, az şeyi tam öğrenmek daha iyidir.
Andre Maurois

Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk.
Budha

Öğrenmek için çok çalış, bilgi insanın daha zekice ve tesirlice çalışmasını sağlar.
Charles Schwab

Bildiğinizi zannetmeniz, öğrenmemenizin en büyük düşmanı olmuştur.
Claude Bernard

Kişi her gün yeni eksiklerini bulup ortaya çıkarabiliyorsa ve her ay ustalaştığı konuları aklında tutabiliyorsa, onda öğrenme tutkusu vardır diyebiliriz.
Confucius

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.
Confucius

Düşünmeden öğrenmek, zamanı kaybetmektir.
Confucius

öğrenme akıntıya karşı yüzme gibidir, ilerlemediğiniz takdirde gerilersiniz.
Çin Atasözü

Dünyada öğrenilmesi en güç şey, hangi köGoogle Page Rankingünün geçilebileceğini hangi köGoogle Page Rankingünün de yıkılacağını bilmektir.
David Russel

Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler, diğerleri sadece gargara yaparlar.
E. C. Mckenzie

Lüzumsuz şeyler öğrenenler, lüzumlu şeylere kulak tıkamış olurlar.
Edmund Burke

Öğrenmenin sonsuzluğu, insana ne kadar az bildiğini gösterir.
Edward Young

Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.
Galileo Galilei

Akıllı insan, istediği şeyi, orta karar insan da başkalarının istediği şeyleri öğrenir.
George Moore

Bir şeye ait her şeyi öğrenin, her şeye dair bir şeyler bilin.
H. Van Dyke

Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet çok daha pahalıdır.
Henry Clausen

Öğrenim, aklın gücünü geliştirir.
Horatius

En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir.
Jackson Brown

Öğrenme sanatının unsurları: İrade, intizam ve zamandır.
Marcel Proust

On yaşında bilginler gibi konuşacaklarına, altmış yaşında öğrenci gibi kalsınlar. Bilgisizlikten kurtulmak isteyenin, onu açığa vurması gerekir.
Montaigne

Öğrenmek güzel şeydir, bir düşmandan bile olsa.
P. N. Ovidius

İnsanların en hızlı öğrendiğizaman, kendi eylemlerinin sorumluluğunu taşıdıkları zamandır.
Peter Senge

Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeplerini her zaman araştırırlar.
Rudyard Kipling

Bir insan ne kadar çok öğrenirse o kadar çok alçak gönüllü olur.
Samuel Smiles

İnsanın iki türlü derdi vardır; çok karışık gerçekleri öğrenemez, çok basitlerini de unutur.
Rebeca West

Çok öğreniyor az biliyoruz, en az da doğru olanı.
Wolfgang Van Goethe

Her alanda, yalnız sevdiğimiz kimseden öğrenebiliriz.
Wolfgang Van Goethe

İnsan, aynı zihniyette bir arkadaşı aracılığıyla öğrendiği şeyi sanki kendisi yaşamış gibi olur.
Wolfgang Van Goethe

Bana öyle geliyor ki biz, öğrenip anlamak istediğimiz şeylerin nasıl birbirine benzediklerinden çok nerede birbirlerinden ayrıldıklarını görmeliyiz. Ayırt etmek benzetmekten daha güçtür, zaten eğer tam ayrım yapılmışsa nesneler kendiliğinden birbirlerini karşılaştırırlar.
Wolfgang Van Goethe