İnsanlar arasında, kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur.
Aristoteles


Ağır ceza düzenimiz, karaya kara katarak beyaz elde etmeye yönelik, bir örgütlenmedir.
Bernard Shaw


Kanunlar elbiseler gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı.
Clearence S. Darrow


Kötü yasalar, zulmün en berbat çeşididir.
Edmund Burke


Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir.
Eflatun


İşkencenin en kötüsü, kanunla işkence etmektir.
Francis Bacon


Bir milletin ahlâkında, adetlerinde ve eğlencelerinde, katı yüreklilik ve barbarlık ne derece hakimse, onun ceza kanunları o nisbette ağır olur.
Herbert Spencer


Bir memleketin kanunları, ne kadar çoksa o memleket o kadar geridir.
İbn-i Mahdum


İyi yasalar daha iyilerinin yapılmasına, kötüler de daha kötülerinin yapılmasına sebep olur.
Jean J. Rousseau


Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir, kuvvet kimdeyse o hakimdir.
Jean J. Rousseau


Kanunlar örümcek ağına benzer, onlar nasıl yalnız küçük sinekleri yutar da arıları ve eşek arılarını yakalayamazlarsa, yasalar da aynı küçük suçluları tutar, fakat büyüklerini serbest bırakır.
Jonathan Swift


Lüzumsuz yasalar, lüzumlu yasaları zayıflatır.
Jonathan Swift


Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir.
L. Annaeus Seneca


Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, o kadar da çok hırsız ve hayduta rastlanır.
Lao Tzu


En iyi yasalar; en az ve öz, en genel olanlardır.
Montaigne


Silahların gürültüsü, kanunların sesini boğar.
Montaigne


Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için yürürlükte kalırlar.
Montaigne


Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır.
P. C. Tacitus


Kanunların bittiği yerde, zulüm başlar.
William Pitt


Kanunlar, uyusalar bile ölmezler.
William Shakespeare