Bir akıl iyidir; ama iki akıl daha iyidir.
Anton P. Çehov

İnsanın, mektuptan ziyade sözle, kendi başına olmaktan ziyade de üçüncü bir şahsın araya girmesiyle işlerini görmesi çoğu zaman daha isabetli olur.
Francis Bacon

Sen ancak kıskanç olmayan akıllıya ve kinci olmayan zeki kimseye, fikir danış.
Hükema

İşleri, denenmiş kimselere danış, zira onlar kendilerine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri, sana bedava verirler.
Lokman Hekim

Meşveret yapmadan icraatta bulunan liderler, bencil ve zayıf görüşlüdür.
Nizamülmülk

Ölü danışmanlar en iyi öğretmenlerdir; çünkü onlar sabır ve saygı ile dinlenir.
Samuel Johnson

İstişare kelime olarak, arıdan bal almak demektir, bal ise adeta şifa ile aynı manaya gelir, demek ki istişare, ferdi, ailevi ve içtimai bütün dertlere şifa getirir, bunun şahidi ise bütün bir tarihtir...
Şemseddin Nuri

Danışan dağ aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
Türk Atasözü