Ülkeleri iflasa sürükleyen amillerin başında, israf gelir.
II. Abdülhamid

Bir ulus ne kadar düşmüşse, süslü ve gösterişli şeylerle o kadar savurgandır.
Adolf Loon

Kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satarsın.
Benjamin Franklin

İhtiyatlı Hollandalının tutumlulukla ilgili özdeyişi, dokunabildiğin tüm parayı biriktirdin
Benjamin Franklin

Bugünün centilmeni bol parası bulunduğu için, paralı her budalanın yaptığını yapar, üretmeden tüketir.
Bernard Shaw

Tutumlu olan, muhtaç olmaz.
Hz. Muhammed (sav.)

İsraf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Kur'an-ı Kerim

Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik, ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
Kur'an-ı Kerim

Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver; eliııdekileri saçıp savurma.
Kur'an-ı Kerim

Müsriflikten kurtulmanın tek çaresi, masrafları kısarak kendi kendinize borç vermektir.
Socrates