İyilik de kötülük de karşılık bekler. Güzel bir başarının ödüllendirilmesi kadar, çirkin bir olaya neden olanların da cezalandırılması gerekir.
Beydeba

Hayatta insanın kazanabileceği en büyük mükafat, birkaç gerçeği anlayabilmesi ve birkaç yanlışı ortadan kaldırabilmesidir.
Büyük Frederich

Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlığın cezasız kalmasıdır.
Eflatun

Örnek olsun diye verilen her cezada, kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır.
P. C. Tacitus

Şeref ve itibar, bir nevi mükafattır ve ancak irademize bağlı bireylere ceza ve mükafat verilebilir.
Rene Descartes

Doğruluk edersen mükafatlandırılacak, haksızlık edersen cezalandırılacaksın, işte makul olan şey budur.
Voltaire

On suçlunun bırakılması, bir suçsuzun ceza görmesinden daha iyidir.
William Blackstone

Ödül ve ceza her zaman gereklidir; çünkü bunlar iradeyi zorlayan yegane araçlardır.
Wolfgang Van Goethe