Keşfedebileceğiniz en güzel şey, en akıl erdirilmez olandır.
Albert Einstein

Keşfetmek, bir şeye diğerlerinin baktıkları gibi bakmak ve onlardan farklı düşünmektir.
Albert Szent Gyorgyi

İlmi bir keşfin temelinde, daima bir düşünceye dalma vardır.
Alexis Carrel

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe, insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
Andre Gide

Yaratıcılık, insanın içindeki fazla enerjiyi kullanabilmesidir.
Arthur Kessler

Tüm büyük keşifler duygularını düşüncelerinden önde koşturan, kişiler tarafından yapılmıştır.
C. H. Parkhurst

Keşif, muazzam bir şeydir, alelâde ve sıradan dehanın erişemeyeceği bir konumdadır. Keşif; dinamik, cesur, atik ve huzursuz bir zeka gerektirir. Zayıf bir kalbin kolayca kırılabileceği binlerce güçlüklerle baş edilmeli, bir sürü sonuçsuz girişim yapılmalı, karşılığı alınmadan hazineler harcanmalı, sayısız çılgın ve güçlü düşünce üretilmeli, velhasıl basiretin sert kurallarınca affedilmeyecek bir sürü aşırılık ve düzensizliğe izin verilmelidir.
Thomas Sprat

Bilimler tarihinin son derece önemli bir gözlemi de şudur, keşfin ilk başlarına ait bazı şeyler, bilginin yoluna sızar ve devam edip giderek ilerlemeye engel olur, hatta çoğu zaman da onu durdurur.
Wolfgang Van Goethe

Keşifte bulunmak için şans gerekir, icat etmek için kafa; ama her iki iş de bu iki şeyden vazgeçemez.
Wolfgang Van Goethe