Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur.
Abdülaziz Bekkine

Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
Afrika Atasözü

Dünya dediğimiz şu koskaca gemi; zaman üzerinde yüzer, ben orada bir yolcudan başka bir şey değilim, bekler ve bakarım.
Alain

Dünyanın insandan başka anlamı yoktur, hayat anlayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir.
Albert Camus

Evrenin en anlaşılmaz özelliği, anlaşılabilir olmasıdır.
Albert Einstein

Dünya, bilginlerimizin keşfettiği, yani onların beyinlerinin keşfettiği kainatın büyüklüğü ve güzelliği ile aydınlanmaktadır.
Alexis Carrel

Güneşin uzaydaki büyüklüğü ne kadar geniş olursa olsun, yıldızların çok daha büyük olan çaplarıyla karşılaştırılınca, küçük bir noktadan ibaret kalır. Bu alem, görüş açımızın dışında kalan kısma göre, uzayın sonsuzluğunda bir noktayı geçemez.
Blaise Pascal

Dünyayı olduğu gibi kabul et, gülümsemeleri ve sıkıntılarıyla, sevgisi, dostluğu, yalanı ve gerçeğiyle; yarının nefsine bağlı planlarıyla, gençliğin düşleri gibi gelip geçen umutlarıyla.
Charles Swain

Dünyayla kavganızda, dünyayı destekleyin.
Franz Kafka

Yeryüzü, renkler ve kokularla dolu bir ekinliktir; onun toprağı ölüm, suyu hayat, üstündeki ekin de biz...
Firdevsi

Dünyayı oluşturan ruh değil, aksine ruhu oluşturan dünyadır.
Frederic Amiel

Dünya, günah kadar çirkin ve neredeyse günah kadar güzel...
Frederich Locker

Dünyamız, nükleer devlerle barışçı cücelerin dünyasıdır.
General Omar bradley

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarınının geleceği belli değil, öyleyse bugününün kıymetini bil.
Hasan-ı Basri

İnsan olmasaydı, kainat olmazdı.
Henry Wadsvorth Longfellow

Dünya, düşünenler için bir komedi, hissedenler için bir trajedidir.
Horace Mann

Dünya, mü'minlerin pazarı; gece ile gündüz, sermayeleri; güzel ameller, ticaret mallan; Cennet, kazançları; Cehennem de zararlarıdır.
Hz. Ebubekir (r.a.)

Dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ilerde olana bakma.
Hz. Muhammed (sav.)

Dünyanın güçlükleri dörttür: Yalnız başına ihtiyarlık, gurbette hastalık, yokluk içinde borç, yolculukta uzun yol.
İbn-i Mukaffa

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar.
İmam-ı Gazali

Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve kağıttır.
James Howell

Dünyanın gidişi hariç, her türlü akıntıya karşı durabilirsiniz.
Japon Atasözü

Dünya, sonsuzluk içinde küçük bir parantezdir.
Jackson Brown

Geminin yüzmesi için suya ihtiyaç vardır; ama su geminin içine girerse onu batırır, gemi için su ne ise mü'min için dünya odur.
Mevlana

Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen her kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir.
Milovan Cilas

Evren, insanoğlunun anaokuludur, var olan her şeyin verdiği özel bir ders vardır. Dağlar sağlamlığı ve azameti öğretir; okyanuslar büyüklüğü ve değişimi. Ormanlar, göller, nehirler, bulutlar, rüzgar, yıldızlar, çiçekler, buzullar ve kristal kar taneleri, canlı ve cansız her varlık, insan ruhu üzerinde bir etki bırakır. Arılar ve karıncalar bile endüstri ve ekonomi dersleri verirler.
Orison Sweet Marden

Hepimiz için bir dünya vardır; İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk, bu dünyanın içinde el ele yürürler.
Oscar Wilde

Evrenimiz, hayata en uygun şekilde özel olarak yaratılmıştır, eğer başka bir şekilde yaratılmış olsaydı, biz burada olmazdık
Paul Devies

Hepimiz biraz daha fazla ilgi biraz daha fazla çaba gösterirsek, dünyamız cennet olur.
Rosalind Welcher

Bir başka alemin bekleme odasıdır, bu dünya.
Victor Hugo

Dünya terzi dükkanı, ölçüyü veren gider.
Wallace Martin Lindsay

Dünya, bir sahnedir, herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider.
Winschooten

Dünyayı istediğimiz gibi tanıyalım, onun hep bir aydınlık ve bir karanlık yüzü olmaya devam edecektir.
Wolfgang Van Goethe

Dünyayı küçümsemeyi öğrendim; ancak şimdi onu fethedecek değerdeyim.
Wolfgang Van Goethe