Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek, gerçek olgunluktur. Olgun insan sözlerinde ağır, davranışlarında ise acelecidir.
Confucius

Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen insandır.
Confucius

Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.
Confucius

Olgun bir insanın karşı koyması gereken üç şey vardır: O gençliğinde, vücudu gelişmediği sıralarda cinsel arzularına gem vurur, yetişkinliğinde vücudunun olgunluğa Uaştığı sıralarda kavgadan kaçınır, yaşlılığında vücudunun güçten düşmeye bağladığı sıralarda, açgözlülükten uzak durur.
Confucius

Büyük şeyler değil, hatta bir üzüm tanesi, bir incir bile bir anda olgunlaşmaz, oysa ki sen ruhların bir atılışta meyvelerini tam olgunlaştırmasını istiyorsun, bu doğru mudur?
Epictetos

İnsanı küçük anıları değil, yaşadıkça yılları olgunlaştırır.
Friedrich Novalis

Güneş yoksa, buzda olgunlaşmasını bil.
Henry Michaux

Olgun adam, bilgisini saat gibi taşır çıkarıp herkese göstermez, lüzumu olduğu zaman kullanır.
Jackson Brown

Olgun insan işini, basit insan kazancını düşünür.
King Dse

Başkalarını anlamak olgunluk, kendi kendini anlamak ise daha üstün bir olgunluktur.
Lao Tzu

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.
Montaigne

Hayatta hemen olgunlaşmak istiyorsanız, kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun.
Nicolas Boileau

Kişilerin sırf yanılgılarına göre değer biçenler, cahillerle budalalardır. Olgun ve bilgili kişiler ise her zaman, her yerde ve herkeste, doğru ve iyi yanlar arayıp bulabilirler.
Pablo Casals

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz tenkid edin, basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.
Sadi Şirazi

Olgun insan bütün bildiğinin, hiçbir şey bilmediğini bilmek olduğunu itiraf edendir.
Samuel Smiles