Hukukumuzu yargıçlara, dinimizi rahiplere bırakırsanız; kısa sürede hem hukuksuz, hem de dinsiz kalırsınız.
Bernard Shaw

Olayın bir yanını anlatmakla yetinmesi, onun avukatlık eğitimi görmesinden ileri gelir, yoksa doğuştan yalancı olduğunu sanmayın.
Bernard Shaw

İyi bir hukukçu, suçluları cezalandırmaktan çok, suçu önlemeyi düşünmelidir.
Charles de Montesquieu

Yanlışlıkla tutuklanabilirsiniz; ama hiçbir zaman yanlışlıkla salıverilmezsiniz.
Çin Atasözü

Hakimlerin nükteci olmaktan ziyade, bilgin olması; alkıştan ziyade, saygı toplamaya; kendine güvenmekten ziyade, öğüt almaya; meyletmesi lazımdır.
Francis Bacon

Hukukun olmadığı yerde, halk sürüdür.
Goyard Fabre

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir.
Herbert Clark Hoover

Anayasamıza göre, herkes kendisini budala durumuna düşürme hak ve dokunulmazlığına sahiptir.
John Ciardi

Dünyanın en namuslu, en dürüst, en erdemli adamına altı satır yazdırın, onun giyotine gönderecek en az bir açığını yakalarım.
Kızıl Kardinal Richelieu

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.
Maurice Duverger

Silahların gürültüsü, kanunların sesini bozar.
Montaigne

Yargıcın görevi; doğruluğu bir bağış gibi vermek değil, doğru olarak karar vermek; kendi dileğine uymak, gönlünü hoş kılmak değil yasalara göre yargılamaktır.
Socrates

Hakimin dört vazifesi vardır: Nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, temkinli düşünmek ve tarafsızca karar vermek.
Socrates

Yasal düzenin bittiği yerde, keyfi düzen başlar.
William Pitt