Kötümser, başkalarının da kendisi kadar kötü olduğunu düşünüp, onlara kin duyan insandır.
Bernard Shaw

Zihnimizden yanlış düşünceleri çıkartmak, bedenden urları, çıbanları çıkartmaktan daha önemlidir.
Epictetos

Ben düşüncelerimin çevresinde, sözlerimin dahi çevresinde çitler isterim, domuzlarla, bağnazlar bahçeme girmesinler diye.
Friedrich Nietzsche

Eğer yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız, yapamazsınız.
Henry Ford

Eğer her şeyin kötü olacağını söylemeyi sürdürürseniz, bir kahin olma şansınız artar.
Isaac Bashevis Singer

İyi düşünceler ve iyi hareketlerden, birtakım aksaklıklar yüzünden fena neticeler almak mümkündür; fakat fena düşüncelerden ve fena hareketlerden iyi netice almaya imkan yoktur.
James Ailen

Karamsar insan, kendi kendinin en büyük düşmanıdır.
Jerry P. Fleishman

Dünyanın size iyi davranmadığını düşünüyor musunuz, dünyaya karşı tutumunuz mükemmelse mükemmel sonuçlar alacaksınız, dünyayla ilgili şöyle böyle hissediyorsanız bu dünyadan alacağınız karşılık ortalama olacaktır. Dünyayla ilgili olumsuz duygular beslerseniz, yaşamdan yalnız olumsuz yanıtlar aldığınızı hissedeceksiniz.
John Maxwell

Genç bir karamsarın görüntüsünden, daha acıklı bir görüntü olamaz.
Mark Twain

En çok şikayet edenler, en çok şikayet edilenlerdir.
Matthew Henry

Olumsuzlukla, olumsuz güçlerle ve duygularla çevrelediğinizde kaygı duymayın, onunla meşgul olduğunuzda, ona itaat edersiniz ona önem verdiğiniz için onun tarafından kontrol ediliyorsunuz.
Neale Donald Walsch

Kötü hüküm vermeye alışkın insanlar, genellikle iyinin farkında olamazlar, o iyi ki onlar kaybedinccye kadar avuçlarının içindeydi.
Sophokles

Kötümser, tecrübeli iyimserdir.
Stanislaw J. Lee

Kötümserler, her zaman ya hep ya hiç mantığını taşıyarak düşünürler.
Steve Chandler

Kötümser kimse boş eleştiri ve suçlamalarla kendini yer, sanki bu düşmanca durumu dünyanın gidişini değiştirecekmiş gibi, yıkmaya değil yapmaya bak, başkalarının hatalarını arama, iyi yönlerini gör.
Victor Pauchet