Bir piyanonun seslerini duyurmak çok güçtür; çünkü bunlar ses değil birtakım gürültülerdir. Duyulanların hepsi yanlıştır; orkestrada olsun, insan seslerinde olsun, hatta iyi dikkat edilirse telli sazlardan meydana gelmiş bir kuatuorda olsun, her şey ıslıktır, gümbürtüdür. Müziğin yarattığı mucize de buradadır, işte hiç bir kulağın duyamadığı, bununla beraber bütün bu insan dışı gürültülere hakim olan arık melodiyi çıkarabilmek.
Alain

Bir memleketin ahlak bakımından nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o ülkenin müziğini inceleyiniz.
Confucius

Bir milleti tutsak etmek isterseniz, müziğini çürütün.
Confucius

Musiki öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım; ama hala içine giremedim.
Dede Efendi

Müzik, duygularımızın en açık dilidir.
Emil Zeig

Müziğin amacı heyecandır, hiçbir sanat insan kalbinde, bu kadar yüce bir insanlık duygusu uyandıramaz.
George Sand

Müzik, insanlığın ortak dilidir.
Henry Wadsvorth Longfellow

Müzik insan ruhunu dalgalandıran, okşayan ve ona ince zevkler tattıran, üstün bir sanattır.
Hugo Riman

Müzik, en tehlikeli hayvanı bile durduracak güçtedir.
James Bramston

Dünya sahnesinde işler sarpa sarınca, orkestra devreye girer.
Kari Kraus

Müziği kim anarsa, başka insanların uğradığı tüm çöküntülerden kurtulur.
Ludwig van Beethoven

Müzik erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır.
Ludwig van Beethoven

Müzik, seslerin mimarisidir.
Madame de Stael

En tatlı şarkılar, en acı duyguları dile getirenlerdir.
P. B. Shelley

Müziğin ruhunu, aşktan başka bir şeyle anlatamam.
R. Wagner

Bir ülkenin türkülerini yapanlar, kanunlarını yapanlardan daha değerlidir.
Thales

Mûsiki zaman ve makam içine alınarak, medenileştirilmiş yabani seslerden başka bir şey değildir.
Thomas Fuller

Müziğin vahşi hayvanları yatıştıracak, kayaları yumuşatacak ve yüzyıllık çınarları eğecek, bir çekiciliği vardır.
William Congreve

Genellikle kokularda hatıralar uyandırma gücü olduğu söylenir, müzik ve şarkı da aynı şekilde bu yönde etki eder.
Wolfgang Van Goethe

Müzik doğruca ruha seslenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyla en iyi şekilde anlatabilir.
Wolfgang Van Goethe