İyi bir örnek, insanları yola getirmek için en iyi metod değildir, tek çaredir.
Albert Schweitzer

Bir iyi davranış, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir.
Andrev Marvell

Öyle bir hayatınız olsun ki, çocuklarınız hakkaniyet ve dürüstlüğü düşündüklerinde, akıllarına siz gelesiniz.
Anonim

Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız ki bu hiç de gerekli değildir, kendinizi örnek gösterin; ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için.
Bernard Shaw

Cahillerin önünde güzel sözleri sayıp dökme, en iyisi bu özlü sözlerin emrettiği şeyleri yap, bir davette nasıl yemek yeneceğini anlatma ama nasıl yemek yenmesi gerekirse öyle ye.
Epictetos

Nasihat etmek kolay, örnek olmak zordur.
François de La Rochefaucauld

Öğüdün yolu uzun, örneğin yolu kısa ve etkilidir.
L. Annaeus Seneca

İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.
Oliver Goldsmith

Sürekli faziletten dem vurup öğütlerinden hiç birini yapmayanlar, çok güzel sesler çıkardıkları halde, hiçbir şey hissetmeyen musiki aletlerine benzerler.
Romanos Diogenes

Örnek her zaman, kaideden daha faydalıdır.
Samuel Johnson