Her doğrunun iki yüzü vardır: Birini kabullenmeden önce iki taraftan da bakmış olmak her zaman daha iyidir.
A. Claudius


Altın akçe gibi, doğru sözün de milliyeti yoktur.
Agah İzzet Yazgaç


Ben senin dostunum; fakat doğru yoldan ayrılmamaya çalış, bütün hareketlerinde olduğu kadar, bütün düşüncelerinde de seni tasvip ettiğim sürece bana güvenebilirsin, fakat, benim erdemin yolu olarak gördüğüm yoldan ayrılacak olursan, seni ilk olarak ben terk ederim.
Alain


Doğru olan, haklı olandır.
Alexander Pope


Hakikati ancak parça parça öğrenebiliriz, insan hakkındaki bilgimiz de onun için parça parçadır.
Alexis Carrel


Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür.
Cenap Şehabeddin


Sadık kimse, kendisine zarar getirecek bile olsa, doğruyu söyleyendir.
Cüneyd-i Bağdadi


Zihninde doğruluk yer etsin, kendini faziletli olmaya alıştır. Bilgi, iyi kalplilik ve enerji, insanı hayata bağlayan şeylerdir. Vakar, gönül zenginliği, samimiyet, ciddiyet ve şefkat mükemmel fazileti oluşturur.
Confucius


Bütün bu dünyada, doğru yaşamaktan ayrılabilecek, gerçek bir erdem yoktur.
David Star Jordan


Doğru söyleyen, çok söylemeye hiç muhtaç değildir.
Demokritos


Bana güç veren, doğru olanı yaptığımı bilmektir.
Desmond Tutu


Kötülük edebilmek ellerinde iken, bütün ömrrünü doğıılukla geçirmek çok güç ve övgüye değer bir şeydir.
Eflatun


Doğruluğun en güzel meyvesi, ruh sükûnudur.
Epicuros


İnsanlar için saadet ümidi; ancak doğrulukta vardlır.
Euripides


Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bulunursa yanlişs da bilinir;ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
Farabi


Yeryüzünde senin ayrıca dost aramana lüzum yok, doğruluk senin dostun ve yardımcındır.
Firdevsi


Doğruluk, her türlü şartlar altında meyve verir.
Friedrich Schiller


Doğruluk, dost kapısıdır.
Hacı Bektaş-ı Veli


Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: Doğru söyleyen, doğru dinleyen.
Henry David Thoreau


Doğru sözü nereden gelirse gelsin alınız, söyleyene değil söylenen söze bakınız.
Hz. Ali (r.a.)


Doğruluğa yapışın, zira doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete iletir. Yalandan kaçının, zira yalan kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Doğru ve emniyetli tüccar, kıyamet gününde peygamberle, doğrularla ve şehitlerle beraberdir. Dosdoğru ol, ahlâkın güzelleşsin.
Hz. Muhammed (sav.)


Doğruluktan ölüm de olsa yine ayrılma, sadık ol.
Hz. Ömer (r.a.)


Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir.
Jean J. Rousseau


Doğruysan kimse hatırlamaz, yanlışsan kimse unutmaz.
John Murphy


Doğruluk, hayatta iyi bir namın en vefalı dostudur.
John Webster


İnsanların doğruluğu, yaptıkları işle değil davranışlarıyla ölçülür.
Julius Caesar


Doğru ve namuslu insan, hakkını görevi ile ölçen insandır.
La Cordaire


Onay ile red arasındaki fark, iyi ile kötü arasındaki fark; toplumun ve zamanın modasına göre değil, gerçek doğruya göre anlaşılmalıdır.
Lao Tzu


Her zaman doğruyu söyle, ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.
Mark Twain


Doğru yol uğrunda kendimi ateşe atabilirim; ama elden gelirse başkalarını yanmaktan korurum.
Montaigne


Onlara doğruyu söyleyin, birincisi yapılacak en doğru şey bu olduğu için, ikincisi nasıl olsa doğruyu öğrenecekleri için.
Paul Galvin


Doğru işi yapmak, işleri doğru yapmaktan daha önemlidir.
Peter F. Drucker


Hiçbir şey bizi doğruyu aramanın düz yolundan, incelemelerimizi bu genel gayeye doğru değil de özel gayeleie doğru yöneltmek kadar uzaklaştıramaz.
Rene Descartes


Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek iyidir.
Saint Augustinus


Doğruluk; prensibin, karakterin ve bağımsızlık düşüncesinin ruhunu teşkil eder.
Samuel Smiles


Doğru yapmak isteyebilirsiniz hatta bunu doğru nedenlerle de isteyebilirsiniz; ancak doğru ilkeleri uygulamazsanız, kafanızı yine de duvara toslayabilirsiniz.
Stephen R. Covey


Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma,
Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma.
Tevfik Fikret


Doğru bir teraziye eşit ağırlıklar yüklendiğinde, kefelerin biri alçalırken diğeri yükselmez.
Tibbullus


Doğruluk diye bir anayasa var, hiçbir temel de bunun kadar sarsılmış değildir.
Voltaire


Doğruluk sonsuzluğun güneşidir; nasıl olsa doğar.
Wendell Phillips


Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.
William Shakespeare


Doğru yoldan gidenler, şaşırmazlar.
Wolfgang Van Goethe


Saadete yükselmek için doğruluk lazımdır, insanlık doğruluğun adıdır.
Yusuf Has Hacib


Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa, işte doğru insan odur.
Yusuf Has Hacib


Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Yunus Emre