Hayatın hakiki servetini muhabbet, fakirliğini de benlik teşkil eder.
Alexandre Vinet

Bencillik ferdi diğer fertlerden ayırır, toplumu parçalara böler, müşterek çalışmayı güçleştirir.
Alexis Carrel

Dilde söylenmesi ve yerinde kullanılması en güç olan kelime, ben kelimesidir.
Alfred de Vigny

Egoizm öyle bir dehşet yaratır ki onu saklamak için nezaketi icad etmişizdir; fakat o bütün perdeleri deler geçer ve her fırsatta kendini gösterir.
Arthur Schopenhauer

Yalnız kendisi için yaşayan ve sadece kendini korumaya çalışan insan, mükemmel bir hayata erişmiş sayılmaz.
B. Auerbach

Egoist daima en sevdiği kişiye, yani kendine zarar verir.
Bern ice Pears

Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir.
Cenap Şehabeddin

İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır: Bencillik ve imansızlık.
Epictetos

Sevgi; insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür.
Friedrich Schiller

Bencil, her yerde yalnızdır.
George Sand

Bencillik, dostluğun zehiridir.
Honore de Balzac

Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.
Ivan SergeyevİÇ Turgenev

Kendini beğenenler, başkalarının tuzağına aptallar kadar kolay düşerler.
John Florian

Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir.
Lord Byron

Egoistlerin iyi bir yanı vardır: Başkaları hakkında konuşmazlar.
Lucille Ball

Bencillik, insanların gözlerine perde çeker ve birtakım belirsiz anlaşmalarla hem kendilerini, hem de başkalarını aldatırlar.
Mahatma Gandhi

Sadece benliğin mahsulü bulunan işler, olgunlaşmaktan ziyade çürüyen meyvelere benzerler.
Marie J. Guyau

Allah, beni kendimden korusun.
Montaigne

Mutluluk, insanı bencil yapar.
R. Herzog

Bir insana kendi iyiliğine çalıştığı için değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı için bencil deriz.
Richard Whately

Kendinden başkasını düşünmemek, insan ırkının en büyük lanetidir.
W. E. Gladstone