Bildiklerimiz değil, doğru zannettiklerimiz başımızı belaya sokar.
Abraham Lincoln


Bilgi ve erdem, öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir.
Aristoteles


Bilmek, ileriyi görmek; ileriyi görmek, güçlü olmaktır.
Auguste Comte


Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan en iyi bilgiye sahip olandır.
Benjamin Disraeli


Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok şey bilmemiz gerektiği ne kadar gariptir.
Benjamin Disraeli


Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.
Bhartrihari


Bildiğimiz şeyler arttıkça, bilmediğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlarız, çünkü onların çerçevesi büyüdükçe, bilinmeyenlerle olan temasları da artar.
Blaise Pascal


Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.
Brigitte


Bilginin üç temel taşı: Çok görmek, çok ıstırap çekmek ve çok çalışmaktır.
Catherall


Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,
Bildiğini bilmeyeni uyarınız,
Bilmediğini bilene öğretiniz,
Bilmediğini bilmeyenden kaçınınız.
Confucius


Bildiğini bilmek ve bilmediğini de bilmek, işte gerçek bilgi budur.
Confucius


Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.
Ebu Hanife


Bilmek, Tanrı'ya yaklaşmak demektir.
Ernest Renan


Doğru insanın üzerinde uygulanırsa, bilgi bir güçtür.
Ethel Mumford


Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kar ve şöhret veya bunun gibi aşağılık şeyler için değil, yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara.
Francis Bacon


Var olmaya değer her şey bilinmeye de değerdir; Çünkü bilgi varlığın bir simgesidir, onda iyi ve kötü aynı anda bulunabilir.
Francis Bacon


Bir şeyi iyi bilmek için ayrıntılarını bilmek gerekir, bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir.
François de La Rochefaucauld


Bilgimiz gizem ve korkunun boşluğunda ilerlerken, bir adım önümüzü aydınlatan meşaledir.
George Santayana


İki nesne en büyüktür, bilgi veyumuşaklılık Bilgi ile doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır.
Hacı Bektaş-ı Veli


Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembelliktir.
Haeckel


Bir çokları hayranlık duyarlar; fakat çok az kimse bilir.
Hipokrates


Bilgi aşağıdakileri yükseltir, bilgisizlik yukarıdakileri alçaltır.
Hz. Ali (r.a.)


Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir.
Hz. Muhammed (sav.)


Asla her şeyi bildiğini sanma, gerçekten çok bilgili olsan da kendi kendine ben cahilim diyebilecek cesaretin daima olmalı.
Ivan Pavlov


Bilgiyi sunmanın yöntemleri, kanalları, araçları, en az bilginin içeriği kadar önemlidir.
J. Fabian


Bütün bilgiler içinde en faydalısı, bize nefsimiz hakkında en doğru fikrleri veren, kendi kendimizi idare etmeyi öğreten bilgidir.
Janes Howell


Çok bilen, çok yanılır.
Jeaı B. Moliere


İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır.
Jean J. Rousseau


Endüstri toplumuna hız kazandıran şey paradır; fakat bilgi toplumunu hızlandıran ve güce ulaştıran bilgidir, şimdi bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde yeni bir sınıfsal bölünme ortaya çıktı. Bu yeni sınıf, gücünü paradan ya da sahip olunan topraklardan değil, sadece bilgiden alıyor.
John Kenneth Galbraith


Hiç bilmeyen gözü ile düşünür, az bilen ise kafasıyla görür. Asıl bilgili insan, gözü ile görür kafasıyla düşünür.
Kazım Taşkent


Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmezler, yaşayanlara ilave ederler.
Kızılderili Atasözü


Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?
Kur'an-ı Kerim


Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil.
L. Annaeus Seneca


Bilgi, kar topu gibi yuvarlandıkça büyür.
L. Sidney


Ne kadar bilirsen, o kadar üzülürsün.
Lao Tzu


Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımız zaman, gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.
Lord Chesterfield


Her bildiğini söyleme; fakat her söylediğini bil.
Matrel Lenoir


En az bilinen şeylere, en çok inanılır.
Montaigne


Bilgi adası ne kadar büyük olursa, şaşma kıyısı da o kadar büyük olur.
Ralph W. Stockman


Bilgi iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek.
Samuel Johnson


Bilgisiz dürüstlük zayıf ve faydasızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur.
Samuel Johnson


Bilgi için her fetih her ileri adım; cesaretten, kendine karşı sertlikten, kendine karşı temizlikten doğar.
Sigmund Freud


Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.
Socrates


Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.
Socrates


Bilgi güçtür, ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur, bütün enerjinizi ondan alırsınız.
Steve Chandler


Hiçbir şeyin, yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz.
Thomas Edison


Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır.
William Ellery Channing


Bilim kendi başına öyle büyük bir kitle ki birçok insanı taşır, oysa onu hiçbir insan taşıyamaz.
Wolfgang Van Goethe


Bilinen şeyler hakkında tam olarak anlaştıktan sonra; ancak bilinmeyene doğru beraberce ilerlenebilir.
Wolfgang Van Goethe


Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır.
Zübeyir Gündüzalp