Öğrencinin ilk çalışması çalışmayı öğrenmektir, zekanın eğitimine giden yol, iradenin disiplininden geçer.
Andre Maurois

Disiplin bir ordunun ruhudur, o küçük topluluğu yenmesi zor bir hale sokar, zayıflara başarı sağlar, bütün orduya saygı toplar.
George Washington

Büyük insanların hayat hikayelerini okurken, ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür, hepsinde de öz disiplin başta geliyordu.
Marry Truman

Her disiplinli çabanın, birden çok ürünü vardır.
Jim Rohn

Disiplin, gaye ile başarıyı bağlayan köGoogle Page Rankingüdür.
Jim Rohn

Tahsilli bir adam ile, tahsilsiz bir adam arasındaki fark, bir meselenin esaslı noktalarını kavramak hususunda kendini gösterir. Tahsilden elde edilecek en büyük istifade, disiplinli bir kafaya sahip olmaktır.
John Grier Hiben

Erdemli insan, başkalarına emir vermekten ziyade, kendini disipline etmeye çalışır.
Lao Tzu

Disiplin, yeteneği beceriye dönüştüren şekillendirici bir ateştir.
Roy L. Smith

Disiplinin sırrı motivasyondur, bir kişi yeterince motive edilmişse, disiplin kendi kendine sağlanır.
Sir Alexander Paterson