Başkalarını korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar.
A. Claudius

Korku, yaşam motoru içerisine konulmuş kum gibidir.
A. Stanley Jones

Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir.
Alfred de Vigny

Pek çok kimse, kaçmaktan korktuğu için cesur zannedilmiştir.
Amerika Atasözü

Korku batıl inançların temel kaynağıdır, zulmün de bir çok kaynağından biridir. Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır.
Bertrand Russell

Korkak insan, namuslu insan olamaz.
D. Szabo

Korkaklar hiçbir zaman, zafer abideleri dikmemişlerdir.
Eflatun

İnsan sürgünden de, zindandan da, ölümden de korkmamalıdır, sadece korkak olmaktan korkmalıdır.
Epictetos

Kim çevresine korku yayıyorsa, kendisi de korkuyor demektir.
Epicuros

İnsanın çekeceği acının bir haddi vardır, ama korkunun yoktur.
Francis Bacon

Korktuğunuz biricik şey, korkunun kendisidir.
Franklin D. Roosevelt

Korku içinde yaşayan, asla hür değildir.
Horatius

Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker.
Horatius

Hiçbir şey, korkudan daha korkunç değildir.
Henry David Thoreau

Korkular da yıldızlar gibi hep oradadırlar; ama gün ışığı onları gizler.
Irvin D. Yalom

Hayatınızın sona ereceğinden korkacağınıza, hiç başlamayacağından korkun.
J. C. Newman

Korkularımızın, bizi umutlarımızın ardına düşmekten alıkoymasına izin vermemeliyiz.
J. F. Kennedy

Şüpheler ve korkular, hiçbir iş başarmaya yardım etmez, bilakis daima başarısızlığa rehber olurlar.
James Ailen

Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra cesurdur.
Jean Paul Richter

Allah korkusu, açlık korkusu, ayıp korkusu, en son da vicdan korkusu bulunmayan yerde insan vardır; ama insanlık yoktur.
Kazım Taşkent

İnsanlar korkulacak şeylerden korkmazlarsa, daha korkunç şeylerle karşılaşırlar.
Lao Tzu

Korku kimi zaman ayaklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler.
Montaigne

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır; çünkü her şeyi imkansız zannederler.
Napoleon Bonaparte

Korkak, tehlikeyi görünce ayaklarıyla düşünendir.
Pierre Beaumarchais

Korku, bütün erdemlerin önüne set çeker.
Publilius Cyrus

Kendisinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır.
Publilius Cyrus

Korkunun kaynağı, bilgisizliktir
Ralph Waldo Emerson

Hayatta insanı mahveden üç şey: Korkaklık, gurur ve öfkedir.
Visdomsord

Korku suçu, suç cezayı doğurur.
Voltaire

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler, cesurlar ölümü bir kez tadarlar.
William Shakespeare

Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
Yavuz Sultan Selim