Hükümetlerin alın yazısını tayin edenler, daima silah taşıyanlardır.
Aristoteles

Sizin her istediğinizi verecek kadar büyük bir hükümet, hepsini geri alacak kadar da büyüktür.
Barry Glodwater

Bir hükümet, aydının değerini bilmelidir.
Benjamin Disraeli

Birilerinden alıp başka birilerine verilen hükümetler, sırtlarını sürekli olarak o başka birilerine dayamak durumunda kalırlar.
Bernard Shaw

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır.
Beydeba

Bir hükümet; yanında olanları mutlu kılar, uzakta olanları kendine çeker.
Confucius

Memlekette iyi bir hükümet idare başında olduğu zaman, düşünülen şey yalnızca maaş ise ve kötü hükümet iş başında iken, düşünülen şey yine maaş ise işte bu utançtır.
Confucius

İktidar, iktidara düşkün olmayanlara tevdi edilmelidir.
Eflatun

Maiyetin fazlalığı iktidarı azaltır, uçmak için tavusa kuyruğunun engel olması gibi.
Francis Bacon

Hükümetin şekli ne olursa olsun, saygı gösterilmeyen hiçbir cemiyet hür değildir.
John Stuart Mill

Her memleketin, hakettiği bir hükümeti vardır.
Joseph de Maistre

Hükümetin ödevi; mutluluk saçmak değil, halkına mutluluğa erişebilmeleri için fırsatlar yaratmaktır.
Napoleon Bonaparte

Eğer hükümet de olmasaydı, bu ülkede gülecek şey kalmazdı.
Nicholas Chamfort

İktidar mevkii, öyle bir mahluktur ki her gün muvaffakiyet denilen bir gıda ile beslenir.
Thomas Jefferson

İnsanlar ne kadar zayıf ve heyecanlı olurlarsa, hükümet de o kadar itidalli ve makul olmalıdır.
Voltaire

En iyi hükümet, faydasız insanı en az olan hükümettir.
Voltaire

İnsan hür olarak doğmuştur, en iyi hükümet bu Allah vergisini, her ölümlüye mümkün olduğu kadar sağlayan hükümettir.
Voltaire

Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmesini öğreten hükümetlerdir.
Wolfgang Van Goethe