Sıkılganlık büyük bir engeldir, bazen tek engeldir.
Alain

Can sıkıntısı kadar, dayanılmaz bir şey yoktur.
Blaise Pascal

Her şey gizlenir de, can sıkıntısı gizlenmez.
Ivan Sergeyeviç Turgenev

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle beraber gelmiştir.
Jean de La Bruyere

İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allah'ü Teala'nın beğendiği, Resûlullalı'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır.
Mevlana

Sıkıntı, hayatın esasıdır ve biz oyunun, eğlencelerin, romanların ve aşkın keşfedilmesini yalnız sıkıntıya borçluyuz.
Miguel de Unamuno

Esaslı konular karşısında canın sıkılması, küçük kafaların karakteristiğidir.
R. K.Johnson

Can sıkıcı bir adam olmak isterseniz, aklınıza gelen her şeyi söyleyin.
Voltaire

Yarının yükünü, dünkülerle beraber bugün taşımak, en kuvvetli insanları bile çökertir.
William Wood