Bir noktaya dikkat edin bunun sonu yoktur, keder kederi doğurur. Böylece kendinizden şikayet etmekle derdinizi çoğaltmış olursunuz, gülmek ümidini kaybediyorsunuz, mide rahatsızlığınız bile bu yüzden artıyor.
Alain

Kederli olmamızın kökü, varlığımızın hikmetini bilmeyişimizde saklıdır.
Anatoie France

Ben tam elli sene saltanat sürdüm ve her teşebbüs ettiğim şeyde muvaffak oldum. Hiçbir harpte mağlup olmadım, hiçbir şekilde zaruret çekmedim, bununla beraber ömrüm boyunca kedersiz geçen vaktim yalnız on dört gündür.
Endülüs Padişahı III. Abdurrahman

Dünya kayıplarından kedere düşmeyin ve daima hayır işlemeye bakın.
Hz. Ali (r.a.)

İnsanın kederi, istekleri kadardır.
Hz. Ali (r.a.)

Duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar.
Türk Atasözü