Bir önyargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur.
Albert Einstein

Tek bir kitabın adamı olmaktan, kendini koru.
Benjamin Disraeli

Kibir ve peşin hüküm; ilmin iki düşmanıdır.
Charles Caleb Colton

Merhem iyi işlesin diye nasıl sürülen yeri ovup kızıştırmak lazımsa, peşin hükümlere karşı da bir önsöz lazımdır.
Francis Bacon

Peşin hükümlere dayalı kararları kabul ettirmenin en kolay yolu, şiddete başvurmaktır.
John Knox

Hayatı boyunca okuduğu tek kitabı, dünyada yazılmış tek kitap zannedenlerden korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmadım.
Rufus Choate

Önyargılı olmak, daima zayıf olmak demektir.
Samuel Johnson

Tek kitaplık adamlardan korkunuz.
Thomas Aquinas