İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvveti olduğu vakit adaletle hareket edendir.
Abdulmelik bin Mervan

Her şeyin ta tepesine çıkmak iyi şeydir; ama tepeler ıssızdır, soğuktur, ebedi karlarla kaplıdır.
Andre Maurois

Mevkilerini para ile satın alan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.
Aristoteles

Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlayabilirsiniz, biri sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.
Cenap Şehabeddin

Mevki sahibi değildir diye kaygılanmasın kişi, o mevkiye layık olabilmek için çalışsın. Şan ve şöhret sahibi değildir diye üzülmesin kişi, bunları hak edebilmek için çabalasın.
Confucius

Bir insanın hür olup olmadığını anlamak için mevkiine bakma, iş tersinedir, makam yükseldikçe o makamın sahibi, daha çok esirdir.
Epictetos

Yüksek mevkiler her eşyayı büyülten bazı camlar gibidir, bu mevkilerde bütün kusurlar olduklarından daha büyük görünür.
François Fenelon

Savaşta başkomutanlık yalnız rütbeyle değil, herkesin göremeyeceğini görmekle olur.
Habib Sevük

Yüksek mevki ve zenginlik, genelde bütün insanların arzusudur; fakat bunlara erişmek, muhafaza etmek kadar güç değildir.
Han Yu

Yüksek zatın yüksekliği alçaldığı, alçağın alçaklığı ise yükseldiği zaman artar.
İ. Hakkı Bıçakçızade

Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir mevkie geçiriniz.
Jean de La Bruyere

Bir insan işgal ettiği mevki ile değil, göz diktiği mevki ile ölçülmelidir.
Lev Tolstoy

Makam ve mevkinin kişiyi yücelteceği sözü kadar, yanlış bir söz olamaz.
Lord Acton

Hak edilmemiş alkış, kalb para gibidir, toplayana er geç zarar verir.
Montaigne

Bir insanın özünü anlamak isterseniz, eline geniş kudret veriniz.
Pittakos

Görmez ve bilmez misin ki herkes makam sahibinin önünde el pençe divan durur ve onu över; fakat talihi dönünce, bu göbek üzerindeki ellerin parmakları, önünde iki büklüm olduklarının gözlerini oymak ister; dünlerinin utanç verici riyakarlıklarının şahidi kalmaması için.
Sadi Şirazi

Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekası ya da gücü hakkında hüküm verilemez.
Sophokles

İkbal insanları değiştirmez, sadece maskeleri sıyırır.
Taine

Bulunduğumuz mevkileri, kendi kötü davranışlarımız alçaltıyor.
William Shakespeare

Kimi günahları ile yükselir, kimi meziyetleri ile kaybeder.
William Shakespeare