Bir şans verilirse, herkesin bir kahraman olacağına inanıyorum.
Ames A. Aurty

Hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmak, şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır.
Anthony Robbins

Talih bir aynaya benzer, ona asık suratla bakarsan o da sana aynını verir, eğer sen ona gülersen o da sana güler.
Cari Schurtz

Talih, cesarctli ve atılganlara güleryüz gösterir.
Erasmus

Talih kusurları, talihsizlik de değerleri ortaya çıkarar.
Francis Bacon

Talih kuşu, en az umanın başına konar.
Garcia Lorca

Talih insanlara hakim olur, insanlar talihe değil.
Heredotos

Talih, bilgisizliğimizin ikinci adıdır.
Leslie Stephens

Talih, hazır olan kafalara yardım eder.
Louis Pasteur

Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok talihli olursunuz.
R. David Thomas

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.
William Shakespeare