Keskin nükteler de keskin bıçaklar gibi, sık sık sahiplerinin parmaklarını keser.
Arrow Smith

Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim; çünkü gerçekler, dünyanın en gülünen şakalarıdır.
Bernard Shaw

Şaka, çok ciddi bir sanattır.
Bernard Shaw

Her şakanın içinde, bir gerçek gizlidir.
Friedrich Novalis

İyi nükte, kötü muameleye karşı en iyi yanıttır.
Gisela Hagemann

Cahil insanlarla şaka yapmak doğru değildir, onların halleri ve dilleri akrebin kuyruğu gibidir.
Hz. Ali (r.a.)

Mizah; şakanın arkasına saklanmış ciddiyettir.
J. Veiss

Şaka tuz gibidir, ne fazla ne eksik olmalı.
Pythagoras

Espri; otoriteye bir başkaldırıyı, onun baskısından kurtulmayı simgeler.
Sigmund Freud

Özünde gülünç olan şeyler, mizahın konusu olamaz.
Stanislaw 3. Lee