Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.
Bernard Shaw

Bir kere sınırı aşan için, artık sınır yoktur.
Epictetos

Başkalarının kurallarına uymuk, İnsanın kendini yönetmesinden çok, hem de çok daha kolaydır.
Friedrich Nietzsche

Bütün güzel ilkeler, yol gösteren deniz fenerlerine benzerler ve ancak limanın yolunu bilenlerin işlerine yararlar.
Henry Fayol

Kimsenin sizden beklemediği kadar, yüksek bir standarttan sorumlu olmayı seçin.
Henry Ward Beecher

Eyleme dönüşmeyen ilke; yararlı, canlı ya da zorunlu değil demektir.
Manly Hall

İnsan doğasındaki en derin ilke, değerli bulunmaya duyulan şiddetli istektir.
Mc Cormack

Benim iş hayatımdaki prensibim, merdivenleri atlayarak değil, teker teker çıkmaktır, önce bir işi yerine oturtmaya çalıştım, ancak onu bitirdikten sonra ötekilere geçtim.
Vehbi Koç

İlkelerle çalışmak, içgüdüyle çalışmaktan çok farklıdır, gerekliliğine inandığımız bir sapma o zaman hata olmaz.
Wolfgang Van Goethe

Düzen, dakiklik ve hız, her gün biraz daha kazanmaya çalıştığım özelliklerdir.
Wolfgang Van Goethe