Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar, usanır.
Albert Camus

Şefkat, zekayı aydınlatmakla kalmaz, kalbi de ısıtır.
Alphonse de La Martine

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolaylıkla sever.
Andre Maurois

Üç tutku, basit; fakat ezici derecede kuvvetle hayatımı ellerinde tutmuşlardır: Sevgiye olan özlemim, bilgiyi araştırma merakım ve insanlığın çektiği acı ve ıstırap için duyduğum büyük merhamet.
Bertrand Russell

Geçmişe dönüp öğretmenlerimizi takdirle anarız; ama insan ruhuna dokunmayı bilenleri asla unutmayız. Müfredat elbette gereklidir, ancak bir bitkinin büyümesi için su ne kadar gerekliyse, bir çocuğun sağlıklı büyümesi için de şefkat o kadar gereklidir.
Carl Jung

İki çeşit acıma vardır: Biri merhem, öteki zehirdir, birincisi dostlarımızın, ikincisi düşmanlarımızın acımasıdır.
Charles Summer

İnsan, zekanın karşısında saygıyla eğilir; ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker.
Dale Carnegie

Şefkatli ol, karşılaştığın herkes zor bir mücadele veriyor.
Eflatun

Küçüğüne acımayan, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.
Hz. Muhammed (sav.)

Yalnız sadaka vermekle kalmayın, acıyınız da... Istırapları dindiren, paradan çok şefkattir.
Jean 3. Rousseau

Şefkat öyle bir dildir ki sağır da işitebilir, kör de okuyabilir.
Mark Twain

Kendini yok yere açındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder.
Montaigne

Ey oğul, üç kişiye acı; cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene.
Şeyh Edebali

Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. Merhamet ısmarlama olmaz, tatlı bir yağmur gibi gökten düşer, verene de alana da faydalıdır.
William Shakespeare