Büyük bir savaş, ülkelere üç ordu bırakır: Bir sakatlar ordusu, bir yas tutanlar ordusu, bir de hırsızlar ordusu.
Alman Atasözü

Hükümetlerin alınyazısını tayin edenler, daima silah taşıyanlardır.
Aristoteles

Halkta cesaret yoksa, orduların sayısı bile mühimsenmez.
Francis Bacon

Disiplin, bir ordunun ruhudur, o küçük bir topluluğu yenmesi zor bir hale sokar, zayıflara başarı sağlar, bütün orduya saygı toplar.
George Washington

Zaferi kazanan, ordunun kuvveti değil, silahın bolluğu değil; fakat cesaretin kudretidir.
Johann Gottlieb Fichte

Bir ordunun muharebe, vasıta ve usulleri değişebilir; lakin milli seciye ve ruh kıymeti, nesilden nesile intikal eder.
Mareşal Fevzi Çakmak

Dünyanın hiçbir ordusunda, yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.
Mustafa Kemal Atatürk

Ordumuz; Türk birliğinin, Türk kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çeliklcşmiş bir ifadesidir.
Mustafa Kemal Atatürk

Sultan Alpaslan yirmi yedi bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla: "Üç yüz bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor." der, Alparslan hiç önemsemeyerek: "Biz de onlara yaklaşıyoruz." der.
Sultan Alparslan

Yendiği ulusun cesetlerinden yararlanmış hiçbir ulus yoktur. Orduları zafer kazansın ya da yenilsin o da öder, o da acı çeker.
Voltaire