Eğer en iyi yüz ticari kuruluşu incelemeye kalkarsanız, eminim büyük $ur çoğunluğunun başarısının özgün ve yenilikçi satış metotlarında gizli olduğumu fark edeceksiniz.
Alton Jonces

Başarılı bir organizasyonun pek çok elleri; ama tek bir beyni vardır.
Bili Bethell

Başarılı bir kuruluşun göstergesi, problemleri olup olmadığı değil, problemlerin^ geçen senekilerinin aynısı olup olmadığıdır.
John Foster Dulles

Yenilikçi ve iyi idare edilen organizasyonlar, çalışanlarına yanlış yapma hakkı tanırlar.
Laurel Cutler

Hiçbir iş insana bağlı kalmamalıdır, başarıların devamı için kurumlaşma şarttır.
Sakıp Sabancı

Şurası açıktır ki işletmelerin, kurucularının ömrüne bağlı olmaksızın yaşamaları ancak müesseseleşmek ile mümkündür. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde gördüğümüz bütün büyük kuruluşlar, şahıslar yerine sistem ve organizasyona dayanarak uzun sürelerde ayakta kalmışlardır.
Vehbi Koç

Başarılı olmak isteyen kimsede organizasyon yeteneği bulunmalıdır; çünkü hiçbir nehir kaynağından yukarı akmaz, hiçbir iş, başında bulunan adamın seviyesinden yukarı çıkamaz.
W. Wicox

Bireyler, şirketleri, kendi başlarına daha iyisini yapamayacakları ya da hiçbeceremeyecekleri şeyleri başarmak için kurarlar.
Wynn Guiditus

Tıpkı insanlar gibi, kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler.
Wynn Guiditus