İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil.
Abdülhakim Hüseyni

Hayatın hakiki servetini muhabbet, fakirliğini de benlik teşkil eder.
Alexandre Vinet

Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir.
B. Spinoza

Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur.
Demokritos

Kıskançlıkla utancın acılarını o kadar keskin kılan şey, benlik hırsının bunlara tahammül etmeye yaramayışıdır.
François de La Rochefaucauld

Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır.
Genceli Nizami

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.
Hacı Bektaş-ı Veli

En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir.
Hz. Muhammed (sav.)

Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkumı olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücud azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar.
İmam-ı Gazali

Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür.
İmam-ı Gazali

Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir.
J. Harvey Robinson

Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır.
Jackson Brown

Benliğimizin üstün dünyalarına, mutlaka yürüyerek erişilir.
John Finiey

Nefsini tamahkarlığından koruyan kimseler, saadete ererler.
Kur'an-ı Kerim

Benlikten arınmış hisler, insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik tabi bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder.
La Cordaire

Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir.
La Fontaine

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.
Lao Tzu

Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur.
Mevlana

Allah, beni kendimden korusun
Montaigne

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır.
Napoleon Bonaparte

En büyük düşman, benliğimizin dışında değil içindedir.
Romain Rolland