Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz; ama tüm insanları her zaman kandıramazsınız.
Abraham Lincoln

Açıkgözlülük, sırasında göz yummayı bilmektir.
Cenap Şehabeddin

Bence kurnazlık, eğri veya çarpık akıldır, şüphesiz kurnaz bir adamla, akıllı bir adam arasında, yalnız dürüstlük bakımından değil, kabiliyet bakımından da büyük bir ayrılık vardır.
Francis Bacon

Kurnazlıklar ve ihanetler, ancak beceriksizliğin mahsulüdür.
François de La Rochefaucauld

Her zaman kurnazlığa başvurmak, dar kafalıların harcıdır, bir tarafını örtmek için onu kullananın, başka bir yanını açıkta bıraktığı çok görülmüştür.
François de La Rochefaucauld

Kurnazlıkların en incesi, bize kurulmuş olan pusulara düşer gibi görünmeyi iyi bilmektir ve insanın en kolay aldatıldığı zaman, başkalarını aldatmaya çalıştığı sıralardır.
François de La Rochefaucauld