Kendi kendinin hakimi olmayan bir kimse, hür değildir.
A. Claudius

Kuvvetli insanlara has olan azimli irade, her hal ve şartta yine de bir yol açıp geçmesini bilir.
Alain

İrade, kötü talihi yener.
Alexis Kivi

Tarihte şeref ve ün kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu, irade silahı ile kazanmıştır. Bu bir kaidedir ve istisnası yoktur.
Ali Fuat Başgil

İradene hakim, vicdanına esir ol.
Aristoteles

Bir komutanı, hükmettiği üç ordudan da koparıp alabilirsin; fakat sıradan da olsa bir adamın iradesini kendisinden koparıp alamazsın.
Confucius

Eğer irade, erdemin üzerine kurulursa, nefret uyandırıcı davranışlar olmaz.
Confucius

Bir irade, kendisinden daha güçlü bir iradeye karşı koyamaz.
Dante Alighieri

Kendinize hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde, özgürlüğünüzü de yitirirsiniz.
Ebner von Eschenbach

Gençlerin muhtaç oldukları şey yalnız bilgi değildir, şunu bunu öğrenmek değildir. İrade sahibi olmak ve bu sayede emanete sadık olmak, derhal harekete geçmek, enerjilerini bir başarı üzerinde toplamak ve yapılacak işi yapmaktır.
Elbert Hubberd

Yalnız bacaklarımı zincire vurabilirsin, irademe gelince o her vakit hür kalacaktır.
Epictetos

Karakter, tamamen şekillendirilmiş iradedir.
Friedrich Novalis

İnsanı büyük veya küçük yapan, kendi iradesidir.
Friedrich Schiller

İnsanlar arasındaki fark, kabiliyet ve bilgi farkından çok, irade farkıdır.
Herbert N. Casson

İnsan, kudret sahibidir, insanın aklı ve gönlündeki sevgi kaynağı daima faaliyettedir. Kudret, akıl ve sevgi sahibi olan insan, bütün düşüncelerine de hakim olmıakla her vaziyetin anahtarını elinde taşıyor, kendisini irade dahilinde yaşatmak, bütün şartları kendi iradesine göre çevirip çevirmek kudretine sahip bulunuyor.
James Ailen

İradeyi eğitmek için seçilecek en uygun zaman, gençlik çağıdır.
John Locke

İstediğimiz kadar yüksek sırıklara çıkalım, yine de kendi bacaklarımızla yürüyeceğiz.
Montaigne

Zafer, iradedir.
Napoleon Bonaparte

Bilmelisiniz ki, iradeniz ilaçlardan daha etkilidir.
Paracelsus

Hayatta muvaffak olmak için her bakımdan beslenmiş, büyütülmüş bir irade kuvveti lazımdır.
Peyami Safa

Kendi idareniz içinizde başlasın ve bu idarenin temelini kendi ihtiraslarınıza olan hakimiyetiniz oluştursun.
Plutarchus

Güçlü irade, sadece zor işleri başarmak için değil, her gün karşılaşılan birçok güçlüğe anında, tüm gücümüzle ve vakarla karşı koyabilmek için gereklidir.
Samuel Smiles

Bedenimiz bizim bahçemizdir, irademiz de onun bahçıvanı
William Shakespeare

İradesiz akıl bir işe yaramadığı gibi, akılsız irade de bir işe yaramaz.
Yevtuşenko