İnatçı bir adam fikirleri tutmaz, fikirler onu tutar.
Alexander Pope

Görüşünde ısrar eden kimse, bizi yalnızca o görüşten vazgeçemeyeceğine inandırır.
Wolfgang Van Goethe

Düşüncelerde inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir.
Bernard Barton

İnat, iradenin eşekliğidir.
Cenap Şehabeddin

İnat ile barbarlık arasında, bir tek adım vardır.
Denis Diderot