Teşebbüs, tam bir yenileşme için ruhumuzun, zekamızın ve vücudumuzun topyckün gayretidir.
Alexis Carrel

Sorun çaresizlik değil isteksizlik; çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey, içimizdeki isteği öldürmektir.
Bernard Shaw

Teşebbüs, orijinalite demektir, bir işi kendi hesabınıza, kendi düşüncelerinize güvenerek yapmak ve başkasından direktif beklememektir.
Dale Carnegie

Dünya; ister kazanç, ister şeref olsun, bütün mükafatlarını ancak bir şeye bahşeder, o da insiyatiftir, o da şahsi teşebbüstür.
Elbert Hubberd

Kendini yetersiz gören insan tereddüt içinde beklerken, girişimci insan hata yapmaktan korkmadığmdan daha üstün hale gelir.
Henry C. Link

Düşünce benzin gibidir, çok kişide benzin vardır; fakat onu bir motora koyup çalıştırabilecek teşebbüs, alevleyecek, kibrit yoktur.
Herbert N. Casson

Bir girişimcinin ilk macerası sadece deneyim kazanmak ile sonuçlanır, bu süt dişlerinize benzer, yerlerine daha güçlü ve dayanıklılarının çıkması zaman alır.
Jackson Brown

Girişimin yeni ve gözle görülemeyen dengeleri; heves, dayanıklılık, kararlılık, liderlik, pazarlama yeteneği, sağlam sinirler ve iş bilirlik.
Jackson Brown

Cesaretimi kaybetmiyorum, çünkü vazgeçilen her yanlış girişim, ileri doğru atılmış yeni bir adımdır.
Thomas Edison

Hakkıyla başlatılan bir girişim, gereken her şey kazanılıncaya kadar bırakılmamalıdır.
William Shakespeare