Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez.
Bernard Shaw

Her insanın terbiye ve tahsilinde, kazanması icap eden bir meziyet ana dilini dosdoğru öğrenmek ve söylemektir.
Charles Eliot

Dil, insanın fikirlerini tam olarak başkasına iletmeye araç olihalıdır; fakat o kadar daha fazla değil.
Confucius

Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.
Eflatun

Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.
Friedrich Schiller

Düşünce dili çürütürse, dil de düşünceyi çürütebilir.
George Orwell

Dili gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz tutmak gibi ahlâki bir ödevdir.
Gerhard Kessler

Dilinizi daima iyi kullanınız o, sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de götürebilir.
Hz. Ali (r.a.)

Dil araçların aracıdır, dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak, onu başkaları için faydalı kılmak mümkün değildir.
John Dewey

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.
Kaşgarlı Mahmud

Dil, düşüncenin evidir.
Martin Heidegger

Düşünce ve sanat adamları, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar.
Montaigne

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk

Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk

Dil, yapılması için herkesin, bir taş koyduğu şehirdir.
Ralph Waldo Emerson

Bir lisan ne kadar kolay olursa, onunla konuşanlar için o kadar büyük bir nimettir, çünkü o kadar kolay öğrenilip çeşitli ilimler ve fenlerle, diğer dillerin tahsiline vakit kalmış olur.
Şemseddin Sami

Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir, dil ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir.
Wilhelm Humboldt

Bir dilin kuvveti, yabancı olanı itmesi değil onu yutmasıdır.
Wolfgang Van Goethe

Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.
Yusuf Has Hacib

Başka dile uymaz ananın sesi,
Her sözü ararsan vardır Türkçesi.
Ziya Gökalp