Din ile fen öyle ikiz kardeştir ki birinin yok olması, diğerlerinin ölümü demektir.
Dhaksley

Bilgi ve din, senin hakiki kurtarıcındır. Sana düşen, selamet yolunu aramaktır.
Firdevsi

Din ve ahlâk, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütünün tamamlayıcısı olan iki parçadır.
Heinrich Heine

Kapalı bir toplum, zekanın bozucu tahrikine karşı, ancak bir din sayesinde karşı koyup yaşayabilir.
Henry Bergson

Dindarlığın en güzeli, devamlı olanıdır.
Hz. Muhammed (sav.)

Dindar insanın vücudu tutuklanabilir; ama ruhu yakalanamaz.
Jacques Amyot

İnsanı dindar yapan, belli fikirleri aklen kabul etmesi ve belli kaidelere uyması da değildir. İnsanı dindar yapan, belli bir ruha sahip olması ve belli bir hayata katılmasıdır.
John Baillie

Aklı başında bir insan, dinsiz yaşayamaz.
Lev Tolstoy

Dinin aslını anlamaya imkan yoktur, ona ancak hayran olunur.
Mevlana

Dini hisler gevşediği ve her şahıs ayrı ayrı şeye inandığı zaman, anarşi başlar.
Mo Tzu

Eğer toplumdan dini inancı kaldırırsanız, geriye sadece bir sürü yol kesen eşkıya kalır.
Napoleon Bonaparte

Dini, korku ve ümit icad etmiyor; asıl din, korku ve ümidi getiriyor.
Necip Fazıl Kısakürek

Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık.
Peyami Safa

Dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız; fakat mabetsiz ve mabutsuz şehir bulamayacaksınız.
Plutarchus

Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, her şeye belirli bir açıdan bakmaktır.
Robert E. Sega

İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlak sistemi, kurmaya muvaffak olamadı.
Socrates


Dinsiz bilim kör, bilimsiz din topaldır.
Albert Einstein

Din ve ahlâk duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
Alexis Carrel

Ahlâk çöküntüsünün önüne, dini gerçeklerle çıkarsak problemleri aşmış oluruz.
Alexis Carrel

Ben niçin dindarım sorusuna, hemen kendi kendime şu cevabı verdim; çünkü dindar olmamaya muktedir değilim.
Auguste Spatier

Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular insanın bitmeyen bir özelliğidir.
Benjamin Costant

Din hissi, insan tabiatına öyle yerleştirilmiştir ki insan deyince, akla bir de din gelmemesine imkan yoktur.
Benjamin Costant

Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir.
Bernard Shaw

İnsanlar, dinleri üzerine münakaşa ve kavga ederler; dinleri üzerine kitaplar, yazılar yazarlar; dinleri uğrunda ölümü göze alırlar, dinleri uğrunda her şeyi yaparlar, dinlerinin emrettiği gibi yaşamaları dışında.
Charles Caleb Colton