Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar,
Albert Sorel


Kendi gözlemlerimiz bize, her devletin iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler.
Aristoteles


Devletin görevi, vatandaşlarının güvenlik içinde fikir ve bedenen yeteneklerini geliştirmesini, akıl ve idrakinden faydalanmasını sağlamak olmalıdır; çünkü devletin hakiki gayesi hürriyettir.
B. Spinoza


Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur.
Charles de Montesquieu


Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler.
Eflatun


Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir.
Francis Bacon


Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur.
Francis Bacon


Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar: Biri kaba bir yol ordu, öteki daha zekice bir yol okul.
Friedrich Nietzsche


En iyi devleti ben nesinden mi tanırım, namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan, ikisi de dile düşmezler.
Friedrich Schiller


Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir.
George Sand


Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır.
Harry Truman


Devlet şekilleri ve hükümetler, birer vasıtadan başka bir şey değildirler.
Heinrich Heine


Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur.
Hz. Ali (r.a.)


Devlette olduğu gibi, insanda da en kötü hastalık, kafadan başlayandır.
I. Pliny


Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir.
John Stuart Mill


Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir.
Lord Byron


Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez.
M. T. Cicero


En büyük devletler, gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır.
M. T. Cicero


Bir devleti güçlü kılan şey genel iyiliktir, yoksa özel çıkarlar değil.
Nicola Machiavelli


Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar.
Nicola Machiavelli


Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.
Nicola Machiavelli


Devlet büyüklerinin ilk dikkat edeceği hususiyet, yakınlarının yanlış tasvir edeceği, yanlış anlatacağı dünyaya inanmamaktır.
Otto von Bismarck


Büyük bir devlet, parti görüşlerine göre idare olunmaz.
Otto von Bismarck


Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.
Savage Landor


Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.
Sophokles


Devlet arabasında; hükümdar arabayı idare eder, memurlar arabanın atlarıdır ve tekerlekler de halkı teşkil eder.
Teng Hai Dse


Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz.
Wolfgang Van Goethe


Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir bakıştır.
Wolfgang Van Goethe


Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.
Yavuz Sultan Selim