Kapana kısıldığımızı fark etmedikçe, kapandan kurtulamayız.
A. Conspiracy


Sabahleyin erken kalkarak, gecenin gündüz olmak için geçirdiği değişime şahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir şey görmemişlerdir.
Alain


Her insan kendi görüş sahasının sınırlarını, dünyanın sınırları olarak kabul eder.
Arthur Schopenhauer


Ahmaklık edeceğimize, görmesini öğrenebilseydik, güldürünün özündeki vahşeti anlardık
Bertolt Brecht


Hayatın beni zorladığı her şeyi kabul edebilirim, bir tek şey hariç körlük, buna asla tahammül edemezdim.
Booth Tarkington


Bir şeyi bir kere görmek, bin kere işitmekten değerlidir.
Çin Atasözü


Ancak beden gözleri, zayıflamaya başladığı zamandır ki fikir gözleri vuzuh ile görmeye başlar.
Eflatun


Başka türlü görünmeye çalışacak yerde, olduğumuz gibi görünmekten kaçınmasak daha karlı çıkardık.
François de La Rochefaucauld


Güneşe bakarsanız, gölgeleri göremezsiniz.
Helen Keller


Kimse, görmek istemeyenler kadar kör değildir.
Jonathan Swift


Herkes aya benzer, kimseye göstermediği bir karanlık yüzü vardır.
Mark Twain


Büyük ve yüksek şeyleri görebilmemiz için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir, yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda.
Montaigne


İnsanlara olduğun gibi görün, sonra borçlu çıkarsın.
Oscar Wilde


Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek.
Pitigrilli


Görünene göre karar verenler, ne kadar az şey gördüklerini bilmeyenlerdir.
Robert Southy


İnsanın gözü ancak bildiği ve anladığı şeyi görür, ancak daha derin bilgi ve kültürün bize gösterdiği birçok şeyi, önümüzde durduğu halde yıllarca görmemiş olabiliriz.
Wolfgang Van Goethe