Bir güçlüğü, ait olmadığı bir kavramla açıklamak istediğimiz zaman, kendimizi aldanmaktan koruyamayız.
Rene Descartes

Yüksek bir dağa çıkma güçlüğünden kaçınırsanız, güzellikleri tam göremezsiniz.
William Shakespeare

Hayatı sönüklükten kurtaran, hayatın küçük güçlükleridir.
William Somerst Maugham

Güçlüklerin en büyükleri, bizim onları aramadığımız yerdedir.
Wolfgang Van Goethe

Her güçlüğün altında, bir başarı yatmaktadır.
Albert Einstein

Güçlükler ne kadar büyük olursa, onların altından kalkmakla erişilecek şaşaa da o derece parlak olur. Üstün kaptanlar, maharetlerini ve kendilerine duyulan saygıyı fırtınalarla ölçerler.
Epicuros

Bir problemin güç olduğunu bana söyleme, eğer o güç olmasaydı, zaten bir problem olmazdı.
Ferdinand Foch

Güçlükler, yenmek için vardır.
Helmuth von Moltke

Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir: Ümit, uyku ve gülmek.
Immanuel Kant

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.
Jean B. Moliere