Başkalarına karşı duyulan güven, emri altında bulunanları, birlik halinde tutan bir bağ olmalıdır.
Andre Maurois

Güven bir karaca kadar çekingendir, insan onu bir kovdu mu tekrar bulması uzun zamana bağlıdır.
Bieden Kope

Güvensizliğin başladığı yerde, dostluk biter.
Epicuros

İnsanın, birine itimat gösterdiğinin en gerçek belirtisi, öğüt istemesidir.
Francis Bacon

Fazla güvendiğiniz takdirde aldatılacağınız muhakkaktır; fakat itimat etmezseniz, hayatınız cehennem azabından farksız olur.
Frank Crane

İtimad edilmek, sevilmekten daha büyük iltifattır.
George Mc Donald

Herkese karşı iyi davran, güven bağlayacağın insanları da iyi dene.
George Washington

Güvenme duygusu, zenginliktir.
Hz. Muhammed (sav.)

Bir kimsenin kızgınlık zammını görmeden, o kimseye itimat edilmemelidir.
Hz. Ömer (r.a.)

Dostlara itimat etmemek, *nlar tarafından aldatılmaktan daha ayıptır.
Jean de La Bruyere

Kendine güven kazanmanın biricik ydıuı, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır.
Lockwood Thorpe

Bir kişiye sonuna kadar güveniliyorsa, insanda şüphe kalmıyor ve her şeyin iyi yürüyeceğine inanılıyor, yani bir şeyi yapmalı mı yapmamalı mı diye incelemelere artık girişilmiyor; başarı elde edilecek mi, edilmeyecek mi diye hesap edilmiyor.
Ou Yang Hiu

Toplum, güven üstüne kurulmuştur.
Robert Southy

Güvensiz dostluk olmaz, güven için de dürüstlük gerekir.
Samuel Johnson

Güç ve güveni hep dışımda aradım; ama bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar.
Sigmund Freud

Kötü insanlara güvenebilinir, en azından değişmezler.
W. Faultner

Güven, ruhun olabildiğinden daha ötesini görebilmesi için meydan okur.
William Clarke

Daima itimatsızlık göstermek, daima itimat etmek kadar büyük bir hatadır.
Wolfgang Van Goethe