Şebnem gibi küçücük bir mürekkep damlası, bir düşünceye isabet ettiği zaman öyle kelimeler meydana gelir ki, üzerinde binlerce, belki milyonlarca insanı düşündürür.
Lord Byron

Düşüncedeki düğümleri çözmek, sorunları çözmekten daha önemlidir.
Ludwig Wittgenstein

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgarı zaptetmekten de zordur.
Mahatma Gandhi

Hayatın mutluluğu düşüncelerinin niteliğine bağımlıdır; onun için buna dikkat et ve fazilete ve eşyanın tabiatına uymayan hiçbir düşüncenin, kafanı işgal etmesine müsaade etme...
MarcusAurelius

Düşünceleriniz ne ise hayatınız da odur, hayatınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştiriniz.
Marcus Aurelius

Siz, düşündüğünüz gibi değilsiniz, asıl siz olan, düşüncelerinizdir.
N. Vincent Peale

Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım.
Oscar Wilde

Sakıncalı olmayan bir düşünce, çoğu zaman düşünce olarak anılmaya değmez.
Oscar Wilde

Büyük düşünceler, büyük işler gibidir; onların da davula ihtiyaçları yoktur.
P. Baily

Yoldaşı asil düşünceler olan, asla yalnız değildir.
Philip Sidney

Bazı düşünceler vardır ki insan onların efendisi olmalıdır, aksi taktirde uşağı olur.
Publilius Cyrus

Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık da bir kayıktır.
R. W. Hare

Bir düşünceyi gerçekleştirmenin yolu, onu birisine aşılamaktır.
Ralph Johnson Bunche

Düşünceler, iyi ve cesur insanların beyinlerinde gelişmelidir; yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler.
Ralph Waldo Emerson

Her eylemin atası, düşüncedir.
Ralph Waldo Emerson

Düşüncemizin bütün kuvvetini; az önemli ve kolay nesnelere doğru çevirmeliyiz ve onlar üzerinde doğruyu açık ve seçik olarak görmeye çalışıncaya kadar, uzun uzadıya durmalıyız.
Rene Descartes

İyi düşünce yetmez, hüner iyi düşünceyi de iyi kullanmaktadır.
Rene Descartes

Düşüncesiz bir yaşam, insana yakışmaz.
Socrates

Bir düşüncede takılıp kalma, gerçeği bir düşünce aydınlatamaz.
Sophokles

Uyanan bir düşünce, kolay kolay uyuyamaz.
Thomas Cariyle

İnsanların düşünme zahmetinden kurtulmak için, yapamayacakları hiçbir şey yoktur.
Thomas Edison

Zamanı gelen bir düşüncenin gücüne, hiçbir ordu karşı koyamaz.
Victor Hugo

İnsanlar yanlış yaptıkları şeyleri haklı çıkarmak için düşünmeye çalışırlar ve konuşmayı yalnız düşüncelerini saklamak için kullanırlar.
Voltaire

Herkesin aynı şekilde düşündüğü yerde, hiç kimse fazla düşünmüyor demektir.
Walter Lippman

İyi ya da kötü bir şey yoktur, sadece düşünce onu öyle yapar.
William Shekespeare

Düşünce yeteneği egzersizle gelişir ve sanıldığının tersine olgunluk çağında gençliktekinden daha güçlüdür.
William Somerst Maugham

Farkındayım, ben kendim için verimli olacak düşünce tarzına uyan, aynı zamanda da beni ilerleten düşünceyi doğru sayıyorum.
Wolfgang Van Goethe

Cesaretle ortaya konan düşünceler, oyun tahtasına sürülen taşlar gibidir; kırılabilirler; ama kazanılacak bir oyun başlamıştır.
Wolfgang Van Goethe

Doğru düşünmek, daha iyi kavramak demektir.
Alain

Nasıl ki ilk aletler, başka aletler yapmamızı sağlamışsa, ilk düşünceler de başka düşünceler bulmamıza yol açmıştır.
Alain

Büyük düşünceler, daima sıradan düşünenlerin şiddetli tepkisine hedef olur.
Albert Einstein

Tuz nasıl yemeklere tat veriyorsa, eşyaya niteliklerini veren de insanların düşüncesidir.
Anatole France

Gerçek, herkese söylenebilir; ama düşünce, herkesin kavrama gücüyle orantılı olarak söylenmelidir.
Andre Gide

Bugünkü başarılarımız dünün düşüncelerinin toplamıdır. Sizi, bugün bulunduğunuz yere, dünün düşünceleri getirdi ve bugünün düşünceleri sizi nereye götürürse, yarın kendinizi orada bulacaksınız.
Blaise Pascal

Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir; ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir.
Blaise Pascal

İnsana büyüklük veren şey, düşüncedir.
Blaise Pascal

Biz bilsek de bilmesek de düşüncelerimizle yaşar, düşüncelerimizle görürüz.
Booth Tarkington

Derin bir düşünceyi anlamak, o düşünceyi kavradığımız anda derin bir düşünceye sahip olmaktır.
Cemil Meriç

Bugünkü düşüncelerin değerini, ancak yarın gösterir.
Cenap Şehabeddin

İnsanlar bugünün hızlı düşüncelerinin yarın için yavaş kaldığını öğrendiklerinde, bu oular için bir şok olacaktır; ama yarının düşüncelerini bu gün üretmek, geleceğin yaşam tarzı olabilir.
Christopher Morley

Zihninizi yönlendiren düşünce, zeka gücünüzden daha önemlidir.
David J. Schwartz

Düşüncenin gizlerinde, gücümü buldum.
Euripides

Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur.

Euripides

Düşünce, düşüneni değiştirir.

F. David Peat

Başkalarının düşüncelerini keşfetmekten hoşlanırız; ama kendi düşüncelerimizin keşfedilmesine kızarız.

François de La Rochefaucauld

Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.

Friedrich Nietzsche

İnsan, yürüyüşe yalnız çıkmaktan hoşlanabilir; ama düşüncelerinde yalnız kalmaktan nefret eder.
George Santayana

Bir düşünce, bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.
Henry Wadsvorth Longfellow

Düşünceler, insana keyifleri istediği zaman gelirler; benim keyfim istediği zaman değil.
Jean J. Rousseau

Aranmadan akla gelen düşünceler, çoğunlukla en değerli olanlardır ve bu yüzden korunmalıdırlar; çünkü onlar nadiren tekrar gelirler.
John Locke

Görüşler bölüneni çoğalır, düşüncelerse tomurcuklanır.
Kari Kraus

Haklı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir.
Lev Tolstoy