İnsan kendini var gücüyle eserine veremeyeceğini hissetti mi ona yarı girişmektense kalkıp gitmeli, gezmeli, başka iş görmelidir.
Alfred de Vigny

Başkalarına iş yaptırmak, onlara bu işi içten istetmekle olur.
Dale Carnegie

Motivasyon insanlara yaptırmak istediğiniz şeyleri, sanki kendileri öyle istiyormuş gibi yaptırma sanatıdır.
Dwight Eisenhower

Her insan arada bir motive olur, birisi otuz dakika için bir diğeri ise otuz gün boyunca motive olabilir; ama otuz yıl boyunca motive olan insan başarılı olur.
Edward Burgess Butler

Öğrendiklerim içinde her şeyden mühim saydığım ve her ne olursa olsun her gün yaptığım bir şey varsa, elimde bulunan bir iş üzerinde bütün düşüncemi ve dimağımı derleyip, toparlayıp düşünmektir.
Eugene Grace

Başarısının nedenini soranlara şu cevabı vermişti, başımı tararken saçlarımdan başka bir şey düşünmem.
Georges Clemanceau

Çok iyiyi amaçlamak motive, kusursuzu amaçlamak ise demoralize eder.
Harriet Breaker

Çalışanlar için söylediklerinin işitebilmesi, öneri başına on ya da yirmi dolar ödül almalarından daha önemlidir.
Nemoto

Bildiğiniz başarılı insanları inceleyin, çevresine de yaydığı bir motivasyon enerjisi olduğunu göreceksiniz, yaptığı işlerde heyecanlı olmakla kalmazlar sizi de heyecanlandırırlar.
Paul Walery

Sizi neyin motive ettiğini daha iyi öğrendikçe, kendinizi motive etmeniz daha kolay olacaktır.
Steve Chandler

Motivasyon düşünceden doğar, gösterdiğiniz her davranışın öncesinde, o davranışı esinlendiren bir düşünce vardır.
Steve Chandler

Yaşayan en güçsüz varlık, ancak tüm gücünü bir noktaya toplayabilirse bir şey yapabilir, en güçlü bir insan gücünü dağıtırsa, başarılı olmayabilir.
Thomas Cariyle

Motivasyon, sabrı muhafaza etmek için gerekli olan, güveni geliştiren fikir ve tavırları besler.
Zig Zaglar

Motivasyon, insan motorunu çalışmaya devam etmesi için gereken yakıttır.
Zig Zaglar