İnsanı, kendinden daha az akıllı olduğu halde, daha fazla sağduyulu biriyle karşılaşmaktan çok rahatsız eden şey yoktur.
Don Herold

Sağduyu aklın kapıcısıdır, vazifesi; şüpheli fikirlerin ne içeri girmesine ne de dışarı çıkmasına mani olmaktır.
E. Rusaw

Yüksek mevkilerde, sağduyuya az rastlanır.
Juvenalis

Sağduyu, her şeyin kraliçesidir.
M. T. Cicero

Sağduyuya sahip olunca, kendisinden bir fayda elde edilemeyecek hiçbir kötülük yoktur sanırım
Rene Descartes

Sağduyu, iş tulumunu giymiş dehadır.
Thomas Edison