Nankörlük yabani otlar gibi tabiidir, minnettarlık bir gül gibidir; beslenmeli, sulanmalı, yetiştirilmeli, sevilmeli ve korunmalıdır.
Dale Carnegie

Minnettarlık bir yüktür ve her yük silkinip atılmaya mahkumdur.
Denis Diderot

İnsan; arzularıyla, ümitlerinden ziyade, minnettarlığına sınırlar çizer.
François de La Rochefaucauld

Nankörleri minnettar etmek, büyük bir felaket değildir; ama ahlaksız bir adama karşı minnet yükü altına girmek, tahammül edilmez bir beladır.
François de La Rochefaucauld

Bir işte minnet kollanırsa, o iş hayır olmaktan çıkar.
Hacı VeyiszadE

Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli, o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır.
Honore de Balzac

Minnettarlık, büyük bir terbiyenin meyvesidir, onu yontulmamış, kaba insanlarda bulamazsınız.
Samuel Johnson