Kendi kendinize, mutlu olup olmadığınızı sorduğunuz anda mutluluğunuz biter.
John Stuart Mill

Bütün mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan ileri gelir.
Lev Tolstoy

İnsanlar mutsuz olmadıkça, başkalarının mutsuzluğunu anlayamazlar.
Mihayloviç Dostoyevski

Hoşnutsuzluk, bir kere alevlendi mi artık görülen işlerin iyisinde de, kötüsünde de kusur bulur.
P. C. Tacitus

En bedbaht, en muzdarip kimse yapacak bir işi olmayan kimsedir.
Said Nursi

Mutsuz insan, başkasının acısıyla rahat eden insandır.
Sadi Sirazi

Kendini tanıyan; fakat yönetmesini bilmeyen bir kimse, derhal mutsuz bir hale gelir.
Alain

Kendi kendinin mutluluğuna engel olma yolunda, insan fevkalade beceriklidir.
Andre Gide

En bedbaht insan, bedenen ve ruhen haiz olduğu şahsiyetten başka bir şahıs, başka bir şey olmak hasretini çeken insandır.
Angelo Parti

Yoksulların ve mutsuzların dünyasında yaşamak, cehennemde olmak gibidir.
Bernard Shaw

Allah bütün insanları mesut olmaları için yaratmıştır, bedbaht oluyorlarsa kendi hataları yüzünden oluyorlar.
Epictetos

Bedbahtlar, kendi acılarını herkesten önce, kendi hatalarını da herkesten sonra anlarlar.
Francis Bacon

İnsan, hiçbir zaman sandığı kadar bahtiyar veya bedbaht değildir.
François de La Rochefaucauld

Mutsuzluk arkadaş arasaydı SSCB ile ABD'nin aralarından su sızmazdı.
James F. Magary

Kalpleri kemiren gizli azaplar yüzlerden belli olsaydı; haset uyandıran nice insanlara, merhamet duyulurdu.
Jean J. Rousseau