Dünyada yalnızca iki kalite vardır: Yeterlilik ve yetersizlik ve sadece iki tip insan vardır; yeterliler ve yetersizler.
Bernard Shaw


Kalite, müşterinin gereksinimlerini ve mantıklı beklentilerini karşılamaktır.
Berry


Kalite, mükemmel olan ile iş görülebilir olanı, birbirinden ayıran şeydir.
Crispus Sallustius


Kaliteyi, müşteri tanımlar.
Fiegen Baum


Kalite, ürünün sevkiyattan sonra, toplumda neden olduğu minimal zarardır.
G. Taguchi


Kalite, bir ürünü ömrü boyunca müşterinin gereksinim ve beklentilerini aşmak olarak tanımlanmaktadır.
Gitlow


Kalite, sunan tarafından dayatılmaz, müşteri tarafından algılanır.
Guaspari


Toplam kaliteye ilişkin hiçbir şey sır değildir, kültüre bağımlı değildir, kavramların pasaport* ihtiyacı yoktur.
Hutchins


İyi bir kılite, asla şans eseri kazanılmaz.
Ishihara


Kalite, kullanıma uygunluktur.
J. M. Juran


Bolluk değil, nitelik önemlidir.
L. Annaeus Seneca


Kalite yönetimi, şansa bırakılmayacak kadar önemli hale gelmiştir.
P. Crosby


Kalite, bir ürünün gerekliliklerine uygunluk derecesidir.
P. Crosby


Kalite, müşterilere istediklerini vermektir.
Sam Walton


Al malın iyisini, çekme kaygısını.
Türk Atasözü