Dizgini çok kasılmazsa halk, önderlerinin arkasından uslu uslu gider.
Atinalı Solon

Devletin tüm varlıklarının kaynağı halktır, halkın hali ise devletde, içi boş bir kap gibidir.
Cung Hui

Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir.
George Berkeley

Halka, halkın diliyle seslenmeyenler istediklerini anlatamazlar.
Jean J. Rousseau

Çoğunluğu kararsızdır halkın, günahtan iğrenir; ama günaha da bakar.
L. Annaeus Seneca

Halkın sempatisi taze meyveye benzer, yani zamanında yenmezse çürüyebilir.
Lloyd George

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır.
Lord Braugham

Halkı bir tek insan, bir tek insanı da bütün halk gibi gör.
Montaigne

Halkın karakteri oynaktır, onları bir düşünceye sürüklemek kolay ama orada tutmak zordur.
Nicola Machiavelli

Halk bir insanı, ancak son yaptığı şeyle tanır.
Oscar Wilde

Kamuoyu son derece hoşgörülüdür, dahiler dışında her şeyi unutur.
Oscar Wilde

Kamuoyu, şato cini gibidir, hiç göreni olmamıştır; fakat herkes kendisinden korkar.
Sigmund Graf

Her dakika fikir değiştirirsiniz, bir gün önce nefretle söz ettiğiniz adama, soylu demeye başlarsınız, baş tacı ettiğiniz adamdan kötüsü olmaz bir anda.
William Shakespeare

Ne barışta rahat verirsiniz insana, ne savaşta, birinden ödünüz patlar, ötekinde kıpırdanmaya başlarsınız. Size bel bağlayan, karşısında aslan beklerken tavşan, tilki beklerken, kaz bulur.
William Shakespeare

Halk, kadınlar gibi muamele görmek ister, onlara duymak istediklerinden başka bir şey söylenemez.
Wolfgang Van Goethe