İnsanların çoğu, sahip olduğu hafıza kabiliyetinin yüzde onundan fazlasını kullanamaz ve yüzde doksanını hafızayı işleten tabi kanunları ihmal ederek israf eder.

Carl Seashore

Hafızaya ait tabii kanunlar üçtür; bunlar: Hatırlanacak şey hakkında derin bir intiba bırakmak, hatırlanacak şeyi tekrar etmek ve hatırlanacak şeyleri başka şeylere bağlamaktır.

Dale Carnegie

Kimse usunun azlığından yakınmaz, belleğinin yetersizliğini ileri sürer, usu çalıştıran, ona gereken gerçekleri sunan bellektir.

Rene Descartes

İş hayatında en sıkıcı ve zararlı şey, unutkanlıktır. İnsan hayatın hangi yolundan yürürse yürüsün, iyi inkişaf etmiş bir hafıza, ona sayısız istifadeler temin eder.

Saturday Evening Post

Uzun yaşamanın sırrı, beyin hücrelerini çalıştırarak güçlendirmektir.

William Vogt