Sonuçları değil, başlangıçları değiştirmek gerekir.

Alain

İyi bir başlangıç, işin yarısının yapılmış olması demektir.

Aristoteles

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider.

C. Brund

Her şeyin en mühim noktası, başlangıcıdır.

Eflatun

Bir işi başarmadan, başka bir işe başlamayınız ve o işi yaparken sanki bütün F hayatınız ona bağlıymış gibi hareket ediniz.

Eugene Grace

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, başlayamazsınız.

General S. Patton

Her şeye baştan başlamak sizin için kötü değildir, tam tersine bu bir olanaktır.

George M. Adams

Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir.

Madame Deffand

Sonuç dediğimiz şeyler, sadece birer başlangıçtır.

Ralph Waldo Emerson

Yeni baştan başlamayı istemek, insanın bir özelliğidir.

Wolfgang Van Goethe