İlgi çekici ya da dokunaklı bir hikaye, herhangi bir delilden çok daha başka türlü, çok daha derinlemesine etkiler bizi.

Alain

Tarihçiler geçmişin hikayesini; romancılar bugünkünü anlatırlar.

Edward de Coneoutr

Gerçeği yansıtmanın temel unsur olarak belirlendiği, gerçek sanatta önemli olan, birtakım karakterler yoluyla hikaye anlatmak değil, okuyucuya dünya ve ahiret gerçeğini hatırlatmaktır.

Lev Tolstoy

Roman varoluşun tüm yanlarını, bir güzellik olarak keşfeder.

Milan Kundera

Romanın düşsel dünyası, insanın saygı gördüğü bir yerdir.

Milan Kundera

Roman, canlı bir organizmadır, pek çok unsurun oluşturduğu bir bütündür. Romanın, birbiriyle orantılı her parçasında, öteki parçalara benzeyen bir şey vardır.

P. Stevick

Bir roman, insanın hayat görüşüne hiç bir şey ilave etmiyorsa, iyi bir eser değildir.

Virginia Woolf

En boş masalın bile, hayal gücü için büyük bir çekiciliği vardır ve en küçük öz de akılca şükranla kabul edilir.

Wolfgang Van Goethe