Gazetecilik bir bisiklet kazasıyla, uygarlığın çöküşünü birbirinden ayıramayan bir olaydır.

Bernard Shaw

Bir kasırga Amerika'nın bir eyaletini yerle bir etse, haber gazetelerin dörtte bir sütununda yer alır, oysa sert bir rüzgar hükümdarımızın başlığını uçursa. ertesi günün gazetelerinde kraliçenin şapkası, Bulgar savaşına yer bırakmaz.

Bernard Shaw

Bir gazete, haber ve yorumları iletmek yerine, işsiz güçsüz meraklı kişilere satış yapmak için çıkarılırsa, yalan yanlış yayınlarından ötürü onurundan başka ne yitirir ki?

Bernard Shaw

Bu devirde fikirler için çarpışıyoruz, gazeteler de kalelerimizdir.

Heinrich Heine

Gazeteler, dünyanın aynalarıdır.

James Ellis

İki şeyin esiriyiz; bir hükümet, iki günlük gazeteler.

Malcolm Muir

Bir gazete, yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir, onun gayesi; insanları düşündürerek, kızdırarak, o konuda bir şeyler yapmaya teşvik etmek olmalıdır.

Mark Twain

Ben üç gazeteden, yüz bin süngüden daha çok korkarım.

Napoleon Bonaparte

Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir.

Wendell Phillips